Instrukcja Gwarancyjna Wodomierzy PDF Drukuj

Instrukcja Gwarancyjna Wodomierzy


Realizując plan remontów na 2014r. Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonuje wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach Spółdzielni. Stany liczników zamontowanych wodomierzy z modułem radiowym w Państwa lokalach, odczytywane będą automatycznie przez Spółdzielnię raz na kwartał.


Wodomierze posiadają klasę metrologiczną C, a ich nominalny strumień objętościowy wynosi 1,5m3/h. Wbudowano w nich mechaniczne hermetycznie zamknięte liczydło, odporne na zaparowanie potrafiące zarejestrować przecieki i małe pobory wody. Wodomierze posiadają odporność na korozję, kondensację osadów oraz zanieczyszczenia wody drobinkami piasku. Moduł radiowy posiada system transmisji jednokierunkowej rejestrujący: przepływ wsteczny, przepływ minimalny i zerowy, zdjęcie nakładki, przepływ nadmierny, działanie na wodomierz polem magnetycznym, zatrzymanie wodomierzy, naruszenia mechaniczne, wycieki oraz wyczerpanie baterii.  Gwarancja i legalizacja wodomierzy wynosi 5 lat, natomiast modułów radiowych 10 lat.


Wodomierze wysyłają drogą radiową informacje o błędach i  próbach ingerencji na niego do Spółdzielni, gdzie zdarzenie jest rejestrowane w specjalistycznym programie, dlatego kategorycznie zabrania się:

- przykładania przedmiotów wytwarzających pole magnetyczne w okolice wodomierza;

- uciskania liczydła wodomierza zabezpieczonego kruchym szkłem;

- oddziaływania na wodomierz w sposób mechaniczny;

- zdejmowania nakładki modułu radiowego;

- zrywania plomby zatrzaskowej.


Prosimy o bezwzględne stosowanie się do niniejszej instrukcji. Za uszkodzenie i próby ingerencji na liczniku odpowiadają właściciele i użytkownicy lokalu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółdzielni.

Zarząd S.M. Centrum - Wola